Links

Internationaal

FIFUSA -e-mail: fifusa-2010@yandex.ru / https://www.mlfutsal.org 
UEFS - 
www.uefsfutsal.org

Liga's

LFFS - Ligue Francophone de Football en Salle - http://lffs.eu/
VZVB - Vlaamse Zaalvoetbalbond vzw - www.vlaamsezaalvoetbalbond.com

Sponsors

Ethias, Bank - Verzekeringen - www.ethias.be

Andere

Sportsites.be - www.sportsites.be/zaalvoetbal
Communauté française - www.cfwb.be
​Dopage - www.dopage.be
Info Routes - www.inforoutes.be
Meteo - www.meteo.be
Dopinginfo - www.dopinglijn.be
Wegeninfo - www.wegeninfo.be
Futsalteam - www.futsalteam.com
Vrijwilligerswerk - www.vrijwilligerswerk.be
Droits des Volontaires - www.volontariat.be
FWBB (Futsal Web Broadcast Belgium) - fwbb.be

Documenten

Onkostennota
Verlofaanvraag
Scheidsrechter verslag