top of page

Kris Waerniers aangesteld als voorzitter Belgische Zaalvoetbalbond

Bijgewerkt op: 28 aug. 2022


Woordje van de nieuwe voorzitter:


Beste zaalvoetbalvrienden,


Recent werd ik binnen de Raad van Bestuur van de BZVB verkozen tot nieuwe voorzitter. Ik wens dan ook de Raad van Bestuur te bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij stelt voor de komende drie jaar. Daarna zal ondervoorzitter Marcel Schoonbroodt het van mij overnemen en wisselen wij van functie volgens een beurtrol per taal. Eerst en vooral wil ik mijn voorganger Pierre Goyvaerts bedanken voor zijn jarenlange inzet voor onze federatie als voorzitter en ondervoorzitter. Samen met ondervoorzitter Marcel Schoonbroodt en de andere leden van de Raad van Bestuur, zou ik de positieve zaken van diens beleid willen verder zetten. Ik wil mijn werk als voorzitter bekijken vanuit het oogpunt van de clubs. Zelf ben ik reeds 30 jaar nauw betrokken bij de werking van een zaalvoetbalclub, zodat ik goed besef wat de bezorgdheden kunnen zijn van het bestuur van een club.


Aangezien de nationaal spelende clubs de hoeksteen vormen van de werking van de BZVB, moet dit steeds het uitgangspunt zijn bij beslissingen genomen door de Raad van Bestuur. Daarom vind ik het zeer belangrijk dat de communicatie tussen de federatie en de clubs vlot verloopt, en niet alleen op het hoogste niveau. Ik ben een grote voorstander van infovergaderingen. Wat mij betreft zou dit op een meer regelmatige basis mogen zijn. Toch vind ik dat we met onze federatie aanspreekbaar zijn. En in dat verband zou ik onze secretaris-generaal Ghislaine Vanden Dries en onze competitieleider Etienne Willemans willen bedanken voor hun grote inspanningen in het beantwoorden van vele vragen van de clubs.


Ik wil hier toch nog eens benadrukken dat de BZVB een significante inspanning heeft gedaan om de clubs financieel tegemoet te komen na het stilleggen van de nationale competitie door corona. Onze federatie wordt nog steeds erkend door het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, maar geniet verder geen subsidies of steun. Ook gebeuren de licenties bij de vleugels, zodat wij ook van deze zijde geen bron van inkomsten hebben. Dit noopt er mij toe te zeggen dat de Raad van Bestuur meer dan ooit voor een gezond financieel beleid zal staan. Het is dan ook uit den boze om buitensporige uitgaven te doen. Wel pleit ik ervoor om wat te investeren in naamsbekendheid en marketing. Dit zal ons toelaten om later sponsoring te verwerven of tenminste wat return te kunnen aanbieden. Samen met de Raad van Bestuur zou ik werk willen maken van een betere visibiliteit van onze federatie. Wij moeten meer inzetten op de sociale media en interactiviteit. Daar zijn recent al initiatieven voor genomen. Dit kan de federatie en vooral de clubs alleen maar ten goede komen!


Samen met u hoop ik dat we eindelijk weer een normaal competitieverloop zouden kennen. Het is voor ons niet eenvoudig om éénvormige coronamaatregelen af te kondigen. Wij hangen uiteraard af van de verschillende overheden, zowel op federaal, regionaal als lokaal vlak. De Raad van Bestuur en de ondersteunende commissies volgen de situatie op de voet op en er is daarover regelmatig overleg. Het heeft echter geen zin om te vlug te willen handelen, aangezien de situatie in verband met corona vlug kan veranderen. Ik hoop dat onze nationale competitie en de Beker van België op sportief vlak dit en de komende seizoenen een mooi verloop zal kennen. In onze sport mag er geen plaats zijn voor agressies, racisme en discriminatie. Ook pleit ik voor meer respect voor onze scheidsrechters, die een moeilijk taak hebben.


Het Centraal Scheidsrechterscomité neemt initiatieven en doet grote inspanningen om het niveau van de arbitrage op peil te houden of te verbeteren. Ook hen zou ik hier speciaal voor willen bedanken ! Tot slot wens ik iedereen een mooi zaalvoetbalseizoen toe, gespaard van grote coronazorgen!

תגובות


bottom of page